Vake vauhdittaa suomenkielisen tekoälyn kehitystä

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy käynnistää suomenkielisen tekoälyn kehittämisohjelmansa toukokuussa 2019. Ensimmäisessä projektissa pyritään synnyttämään suomenkielisiä kieliresursseja (ohjelmakirjastoja, valmiita kielimalleja sekä koulutusmateriaalia), joita voivat hyödyntää kaikki suomenkielistä tekoälyä soveltavia laitteita ja ohjelmistoja suunnittelevat tahot. Tavoitteena on mahdollistaa suomen kielen käyttö valtakielten rinnalla tekoälykehittäjille. Työ alkaa esiselvityksellä, joka tehdään Vaken, Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden osaston, FIN-CLARIN konsortion, Aalto-yliopiston, Business Finlandin ja Teknologiateollisuus ry:n yhteistyönä.

Ääni on merkittävä tulevaisuuden käyttöliittymä. Google-hauista arvioidaan tehtävän yli puolet puheohjattuina vuonna 2020 – siis ensi vuonna. Tutkimuslaitos Canalys on arvioinut, että kotitalouksissa tulee olemaan lähes 100 miljoonaa älykaiutinta vielä tänä vuonna. Kansainväliset jätit, kuten Amazon, Apple ja Google, myyvät miljoonia älykaiuttimia vuodessa, ja venäläinen Yandex sekä kiinalainen verkkokauppayhtiö Alibaba ovat kehittäneet älykaiuttimet omille kielialueilleen.

“Ääniohjattavien laitteiden ja sovellusten markkinoilla kehittäjät keskittyvät luonnollisesti valtakieliin, jotta palveluiden markkinapotentiaali olisi mahdollisimman suuri. Eivät nykyisten suomalaistoimijoidenkaan ambitiot rajoitu tuotekehitykseen vain omalle pienelle kielialueellemme, mutta yritykset tarvitsevat menestyäkseen alkuvaiheen testausta ja referenssejä kotimarkkinoilta. Kuluttajat jäävät ulkopuolelle näistä nopeasti yleistyvistä palveluista, ellemme itse huolehdi investoinnista suomenkielisiin resursseihin”, sanoo kehitysjohtaja Tuomas Teuri Vakesta.

Suomenkielisten kieliresurssien tarve on tunnistettu jo kauan sitten. Nyt useampi taho on yhdistänyt voimansa esitutkimukseen, joka selvittää millaisilla työkaluilla palveluinnovaatiot voisivat syntyä. Jo hankkeen esiselvitys laaditaan avoimesti niin, että se on kenen tahansa kiinnostuneen luettavissa ja käytettävissä. Kehitys ei tähtää suomalaiseen erillisratkaisuun, vaan tarkoitus on rakentaa suomen kielen valmiuksia globaaleihin kehitysympäristöihin, joissa itse kehittäjät jo ovat. Projektissa keskitytään tällä kertaa erityisesti suomen kieleen, mutta sen malli soveltuu myös suomenruotsiin ja saamen kielille.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan kentän avaintoimijat ja kartoitetaan yritysten käytännön tarpeita suomenkielisen tekoälyn osalta. Kartoitus tehdään jotta toteutettavat ratkaisut vastaisivat yritysten aitoihin tarpeisiin. Tämän varmistuttua, siirrytään esiselvityksen jälkeen suoraan toteutusvaiheeseen syksyllä 2019. Jatkossa resursseja kehitettäisiin kehitysympäristöjen ja suomen kielen muuttuessa.

Vaken ja yhteistyökumppaneiden kieliresurssien projekti limittyy luonnollisesti yhteen Business Finlandin AI Business-ohjelman ja Teknologiateollisuus ry:n alaisuudessa toimivan Suomen Tekoälykiihdyttämön keräämän yrityskonsortion visioon pienten kielialueiden puheteknologioiden kehityskeskittymän rakentamisesta Suomeen. Tässä yhteistyössä ovat mukana niin kehittäjä- ja soveltajayritykset, tutkimuslaitokset kuin mahdollistajaorganisaatiot.

Esiselvityksessä tehtävän suomenkielisten kieliresurssien tarvekartoituksen vauhdittamiseksi ja riittävän laajuuden varmistamiseksi toivoisimme, että suomenkielistä tekoälyä hyödyntävät yritykset ottaisivat aktiivisesti yhteyttä esiselvityksen projektipäällikkönä toimivaan Tommi Jauhiaiseen. Tässä yhteydessä olisi hyvä myös saada alustava lista yrityksen tunnistamista kieliresurssien tarpeista käyttökohteineen, jonka vuoksi toivoisimmekin yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse.

Lisätietoja:

Vake Oy/ kehitysjohtaja Tuomas Teuri, puh. 040 75 49 507

Helsingin yliopiston Kielipankki/ projektisuunnittelija
Tommi Jauhiainen, 050 415 0 555, e-mail: tommi.jauhiainen@helsinki.fi

Aalto-Yliopisto/ professori Mikko Kurimo puh. 050 3476221

Business Finland Oy, asiantuntija Aki Parviainen, puh. 050 351 1354 ja ohjelmapäällikkö Outi Keski-Äijö, puh. 050-557 7663

FIN-CLARIN – Helsingin yliopisto/ tutkimusjohtaja Krister Lindén,
puh. 02941 29303

Suomen tekoälykeskus – FCAI /asiantuntija, yrityssuhteet
Terhi Kajaste 050 327 5299

Valikko