Vaken omadatakiihdyttämö liikkeelle työn ja osaamisen ympärillä

Ihmiskeskeinen datatalous on noussut viime vuosina esille digitalisaation edetessä vauhdilla alalta toiselle. Digitalisaation ja digitaalisten palveluiden on toimittava ihmisten hyväksi ja yhtenä tärkeänä osana tätä on omadataperiaate – eli yksilöllä itsellään on mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyjä tietoja. Valtion kehitysyhtiö Vake käynnisti toiminnan omadatan ympärillä jo kesäkuussa. Syyskuussa ilmoitimme omadatakiihdyttämön lanseeraamisesta myöhemmin syksyllä.

Vaken omadatakiihdyttämö toimii puolen vuoden erissä, joita seuraa kahden kuukauden käyttäjätestaus. Kiihdyttämön ensimmäinen erä rakentuu työllistymisen ja elinikäisen oppimisen teemojen ympärille. Mukaan osallistujiksi valikoituivat Barona Rakennus, Headai, Kuntarekry, Tampereen yliopisto, Vastuu Group sekä ruotsalainen Jobtech. Jobtech tuo kiihdyttämöerään kaivattua yhteispohjoismaista näkökulmaa ja vahvistaa myös työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuuksia.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat työntekijälle helpompia tapoja löytää ja hakea uusia töitä tai opintoja. Vastaavasti työnantajalle kehitetään palveluja, joilla he voivat löytää sopivimmat tekijät sekä saada helposti tietoa näiden pätevyydestä. Kehitettävien ratkaisujen myötä myös yliopistot ja muut koulutuksen tarjoajat voisivat ehdottaa ihmisille juuri heille itselleen parhaiten soveltuvia kursseja ja opintokokonaisuuksia.

Vake toteuttaa omadatakiihdyttämön yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja Sitran kanssa. Kiihdyttämön päätavoitteena on vauhdittaa omadataekosysteemin kehitystä tukemalla palveluiden kehittämistä valittujen teemojen ympärillä vertais- ja asiantuntijasparrauksen keinoin.

Kuuden kuukauden kehitysjakson jälkeen palvelukonseptit viedään laajalle käyttäjäjoukolle palautteen saamiseksi, minkä jälkeen ne esitellään yleisölle. Kiihdyttämö pyrkii luomaan monipuolisen joukon toimiviksi testattuja omadataan perustuvia palveluita, jotka hyödyttävät niin yrityksiä, kansalaisia kuin julkista sektoria.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää omadatakiihdyttämöstä tai jakamaan ajatuksesi seuraavan mahdollisen erän teemasta? Ole yhteydessä Vaken projektipäällikkö Terhi Marttilaan: terhi.marttila@vake.fi, puh. 040 681 5868

 

 

Valikko