Vaken toimitusjohtajaksi Paula Laine Sitrasta

Valtion kehitysyhtiö Vaken hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laineen. Laine aloittaa tehtävässä 15.7.2019.

Rinteen hallitus on linjannut ohjelmassaan, että Vakella on tärkeä tehtävä uuden taloudellisen aktiviteetin, kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi. Olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua omistajan edustajien kanssa ja saaneet vahvan toiveen, että heillä olisi käytettävissään Vaken hallituksen näkemys uudesta strategiasta syyskuun puoleenväliin mennessä. Omistaja arvioi tämän myös edellyttävän nopeaa etenemistä uuden toimitusjohtajan valinnan kanssa,” Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen sanoo.

“Paula Laineen koko työuran yhteinen nimittäjä on ollut strategian, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Vaken hallituksen jäsenenä hän tuntee vahvassa murrosvaiheessa olevan yhtiön sisältäpäin ja olemme yksimielisiä siitä, että hän on paras henkilö ottamaan yhtiön ohjat heti haltuunsa sekä käynnistämään nopealla aikataululla strategiatyön yhdessä hallituksen ja omistajan kanssa,” Karhinen jatkaa.

Laineen taustassa yhdistyvät syvällinen näkemys yhteiskunnan kehitysnäkymistä sekä teknologiakentästä. Vuosikymmenen kokemus teknologiayrityksistä, muun muassa Nokiasta, sekä vuosikymmenen mittainen ura yhteiskunnallisen vaikuttamisen, tulevaisuuden megatrendien ennakointityön sekä julkisen innovaatiotoimijan strategiatyön parissa tuo Vaken operatiiviseen työhön yhdistelmän yksityisen ja julkisen sektorin toiminnan sekä yhteistyömahdollisuuksien ymmärrystä. Koulutukseltaan Laine on diplomi-insinööri teknillisestä fysiikasta.

Tartun Vaken toimitusjohtajan toimeen innolla. Tärkeä tehtäväni on tukea Vaken hallitusta ja omistajaa hallitusohjelmaan kirjatun Vaken tehtävien ja tavoitteiden tarkastelussa. Samaan aikaan arvostan suuresti sitä työtä, mitä Vaken tiimi on tehnyt yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi. Uskon, että Vakella on hyvät lähtökohdat edistää nopeasti hallitusohjelman tulevaisuus- ja teknologiapainotteisten tavoitteiden toimeenpanoa, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisen sekä digitalisaation saralla. Elinkeinorakenteen uudistuminen ja uusi kasvu syntyvät luonnollisesti yrityksissä – Vakella on keskeinen rooli tämän mahdollistajana,” tuleva toimitusjohtaja Paula Laine toteaa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Sidosryhmäjohtaja Saara Mattero, p. 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

Valikko