Vaken vuosi 2019: uusi strategia ja lähtökohdat ilmastorahastolle

Vaken strategiatyön ja suorien yhteydenottojen kautta yhtiöön on kertynyt noin 150 investointiaihion kokonaisuus ilmastonmuutos- ja digitalisaatio-otsikoiden alle. Vaikka yhtiössä ei ilman omistajan hyväksymää sijoitusmandaattia ole vielä voitu toteuttaa investointeja, aihioita on analysoitu ja valmisteltu vauhdikasta toimeenpanoa varten. Vuoden 2019 aikana käynnistyi myös yhtiön hanketoiminta suomenkielisen tekoälyn, omadatan sekä terveydenhuollon digitalisaation parissa. Hanketoiminnan rooli on valmistella pääomitusvalmiuteen digi- ja ilmastoinvestointeja.

Olemme tehneet yhtiössä tiiviisti töitä sen eteen, että voisimme toteuttaa digitalisaatiota ja ilmastotoimia vauhdittavia investointeja heti, jos omistajamme näin toivoo. Marinin hallitus linjasi helmikuussa, että Suomeen perustetaan kansallinen ilmastorahasto Vaken pohjalta. Tekemämme työ antaa toivottavasti hyvät lähtökohdat Ilmastorahaston toimeenpanoa varten”, Vaken toimitusjohtaja Paula Laine kuvaa.

Koronakriisi tuo oman lisäpaineensa tilanteeseen. ”Ilmastorahastolle suunniteltu toiminta voisi olla mahdollinen osa akuuttia kriisivaihetta seuraavaa investointien elvytystä”, Paula Laine toteaa.

Muutoksia toimintaympäristössä

Yhtiön voimassaolevassa toimiohjeessa vuodelta 2016 on linjattu, että uuteen yritystoimintaan ryhtyminen sekä yhtiön tekemät osake- ja pääomasijoitukset käsitellään ja päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa. Näin ollen vuoden 2019 poliittiset muutokset ohjasivat yhtiön toimintaa ja päätöksentekokyvykkyyttä merkittävällä tavalla.

Huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen Antti Rinteen (sittemmin Sanna Marinin) hallitusohjelmassa kirjattiin omistajapolitiikasta Vakeen liittyen:
Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjauksen keinoin paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:llä on tässä tärkeä tehtävä.

Osana omistajapoliittisen periaatepäätöksen valmistelua Vaken hallitus sai heinäkuussa omistajalta pyynnön toimittaa näkemyksensä yhtiön uudesta strategiasta tukien hallitusohjelman kirjauksia. Yhtiö käynnisti tästä koko syksyn jatkuneen strategiatyönsä, jonka ytimessä on vauhdittaa digi- ja ilmastoinvestointeja markkinapuutetta korjaavassa roolissa noin sadan miljoonan euron vuosittaisella investointivolyymilla. Tulokset luovutettiin omistajan pyynnön mukaisesti ensin syyskuussa omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle ja myöhemmin tammikuussa 2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle.

Valtioneuvosto  ilmoittaa tarkemmista linjauksista Vaken pohjalle perustettavasta ilmastorahastosta kevään 2020 aikana. Vaken varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 yhtiöön nimitettiin kolmijäseninen väliaikainen hallitus, puheenjohtajanaan hallitusneuvos Ilpo Nuutinen valtioneuvoston kansliasta. Hallituksen jäsenenä jatkaa neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola ja uutena hallituksen jäsenenä aloitti erityisasiantuntija Mia Rainio, kumpikin valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Vaken vuosi 2019 tiiviisti:

Tulos 59,1 miljoonaa euroa voitollinen.

Tase tilikauden lopussa 2019 oli noin 2,4 miljardia euroa. Vaken varsinaisen yhtiökokouksen aikaan 1.4.2020 omistusten markkina-arvo oli 2,3 miljardia euroa. Vaken tase muodostuu seuraavien yhtiöiden omistusosuuksista: Neste Oyj 8,3%, Posti Group Oyj 49,9%, Altia Oyj 36,2%, Vapo 16,7% ja Nordic Morning Group Oyj 100%. Vaken tasetta hallinnoi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut 11/2017 alkaen vuorineuvos Reijo Karhinen. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2019 ylijohtaja Leena Mörttinen, yrittäjä Maria Ritola, AIO Tuomas Syrjänen, johtaja Paula Laine (6/2019 asti), finanssineuvos Jarmo Väisänen 4/2019 asti ja neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola 4/2019 jälkeen.

Vaken toimitusjohtajana on toiminut 7/2019 alkaen Paula Laine, tätä ennen yhtiön toimitusjohtajana toimi Taneli Tikka. Yhtiöllä on yhdeksän työntekijää.

Linkki tilinpäätös

Linkki hallituksen toimintakertomus

Linkki palkitsemiseen 2019

Linkki yritysvastuu 2019


Lisätietoja:

Ilpo Nuutinen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 500 0535

Paula Laine, toimitusjohtaja, p. 040 535 9911

 

 

Valikko