Vaken strategiaehdotus: yhtiöstä digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittaja

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma sisältää selkeän kirjauksen valtio-omaisuuden aktiivisemmasta käytöstä uuden taloudellisen toiminnan synnyttämiseksi, korostaen Vaken tehtävää hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen tukena. Tiiviin strategiatyön jälkeen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n hallitus on luovuttanut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle ehdotuksensa yhtiön päivitetyksi rooliksi digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittajana. Hallituksen omistajapoliittisen periaatepäätöksen odotetaan valmistuvan loka-marraskuun vaihteessa.

Omistaja on edellyttänyt Vaken tehtävien tarkastelua tukemaan hallitusohjelman toteuttamista sekä pyytänyt Vaken hallitusta esittämään ehdotuksensa Vaken uudeksi rooliksi syyskuun puoleenväliin mennessä. Toimeksiannon mukaisesti olemme valmistelleet uuden strategian, joka vastaa omistajan esittämiin toiveisiin ja on toteutettavissa tehokkaasti. Olemme kuulleet strategiatyömme aikana yli sataa sidosryhmäkentän edustajaa. Työn aikana on käynyt selväksi, että erityisesti digitalisaation ja ilmastonmuutoksen osalta tarvitaan lisää innovaatiopanostuksia, investointeja ja teollisen mittakaavan kaupallista skaalaamista,” kommentoi Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen.

Vaken toimitusjohtaja Paula Laine taustoittaa: ”Digitalisaation käyttöönottoa läpi yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän on kiihdytettävä erityisesti ikärakenteen muutoksiin varautumiseksi. Samalla hiilineutraaliustavoitetta kohti eteneminen avaa Suomelle edelläkävijänä merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Niin digitalisaatioon kuin ilmastonmuutokseenkin liittyy seuraavan 10-15 vuoden aikana merkittävät investointitarpeet, jotka eivät tällä hetkellä toteudu markkinaehtoisesti siinä tahdissa ja laajuudessa kuin haasteisiin vastaaminen edellyttäisi. Viesti sidosryhmiltä on ollut selvä: Vaken panos investointien vauhdittaja olisi sekä tarpeellinen että tervetullut täydennys innovaatiojärjestelmäämme.”

Ehdotuksen mukaan Vake vauhdittaisi ja pääomittaisi julkisia, kaupallisia ja näitä yhdistäviä public-private-partnership-alustoja, sekä uuden teknologian ratkaisujen teollisen mittaluokan skaalauksia merkittävällä, yli 100MEUR vuosittaisella panostuksella.

Omistaja arvioi linjauksiaan Vakea koskien syksyn aikana. Vaken strategiatyö antaa sen tulevan roolin ja toiminnan painopisteiden suuntaamiseen arvokasta analyysia ja syötteitä,” kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sanoo.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Sidosryhmäjohtaja Saara Mattero, puh. 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

 

************************************

Yhtiön kommentti Jouni Hakalan selvitystyöhön:
Samanaikaisesti Vaken hallituksen toimeksiannon kanssa, valtio-omistaja antoi Jouni Hakalalle tehtäväksi selvittää valtion sijoitusyhtiöiden tilannetta. Ilmeisesti kahden prosessin päällekkäisyydestä johtuen Hakalan raportti käsittelee Vakea lähinnä yhtiön aiemman vaiheen strategian ja toiminnan painotuksin. Hakalan selvityksessä on tunnistettu Vaken strategiatyön tavoin innovaatio- ja investointipanostusten lisätarve sekä megatrendeihin, kuten digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, vastaamisen kiireellisyys. Vaken hallitus ehdottaakin uudessa strategiassaan omistajalle yhtiön pääoman suuntaamista juuri näiden tavoitteiden tueksi. Yhtiön pääomat ovat yhtiön strategian toimeenpanon sekä Vakea koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen kannalta kriittisen tärkeät. Sekä Vaken hallituksen strategiaehdotus että Hakalan selvitys ovat omistajan päätöksenteon tausta-aineistoa ja päätöksenteko on nyt heidän käsissään.

 

 

 

Valikko