Valtion kehitysyhtiö Vaken toimitusjohtaja vaihtuu

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Vaken nykyinen toimitusjohtaja Taneli Tikka jatkaa tehtävässään siihen saakka kunnes hänen seuraajansa on valittu.

”Vakella on aivan erityinen rooli mahdollistajana elinkeinorakenteemme uudistamisessa. Yhtiön tehtävänä on olla kunkin hallituksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen työväline ja kun itse tulin Vakeen vuosi sitten, sen fokus oli vahvasti innovaatio- ja teknologialähtöisenä sijoitusyhtiönä. Näkemykseni mukaan nyt rakentumaan lähtevän Vaken prioriteetit ovat hallitusohjelman mukaan erilaiset, joten mielestäni on sopiva hetki minun tehdä tilaa uudelle toimitusjohtajalle”, sanoo Vaken väistyvä toimitusjohtaja Taneli Tikka.

Antti Rinteen vasta aloittaneen hallituksen ohjelman mukaan ”valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjauksen keinoin paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:llä on tässä tärkeä tehtävä.”

Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen kommentoi Tikan päätöstä: ”Ymmärrän hyvin Tanelin ajattelua ja ratkaisun. Uudessa hallitusohjelmassa korostetaan toisaalta Vaken roolia uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämisessä sekä valtion yhtiöomaisuudessa olevien pääomien tehokkaampaa käyttöä, toisaalta yhtiön välittömämpää nivoutumista hallitusohjelman toimeenpanoon.”

”Kiitän koko hallituksen puolesta Tanelia Vaken toiminnan liikkeelle laittamisesta ja pyrimme mahdollisimman nopeasti valitsemaan uuden toimitusjohtajan yhtiölle. Muutos tarjoaa meille luontevan mahdollisuuden päivittää strategiamme yhdessä valtio-omistajan kanssa hallitusohjelman hengen mukaiseksi”, Karhinen korostaa.

Päätös toimitusjohtajan vaihdoksesta on tehty yhteisymmärryksessä yhtiön sisällä, minkä jälkeen uutta kunta- ja omistajaohjausministeriä on informoitu asiasta. Ministeri ei ole osallistunut päätöksentekoon tai vaikuttanut asiaan.

Lisätietoja:

Vake Oy hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen, reijo.karhinen@vake.fi

Vake Oy toimitusjohtaja Taneli Tikka, taneli.tikka@vake.fi

Vake Oy sidosryhmäjohtaja Saara Mattero p. 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

Valikko