Omistukset

Vakella on taseessaan noin 2,3 miljardia euroa pääomaa, jotka muodostuvat valtio-omistajalta eduskunnan hyväksynnällä siirtämistä omistuksista. Siirtyneiden omistusten osalta omistajaohjaus säilyy edelleen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla.

Omistusosuudet Yhtiöistä

Neste Oyj8.3%
8.3%
Posti Group Oyj49.9%
49.9%
Altia Oyj36.2%
36.2%
Vapo16.7%
16.7%
Nordic Morning Oyj100%
100%

Myöhemmin siirtyvät omistukset:

Kemijoki Oy
Arctia Oy

Valikko